Naša spoločnosť sa zaoberá zberom a zhodnocovaním stavebných odpadov, betónov, stavebnej sute, výkopovej zeminy, bitúmenových zmesí pomocou moderných technológií na spracovanie stavebných odpadov.